Idag är det vanligt att såväl geotekniska som markmiljöundersökningar behövs i ett projekt. PQAB kan utföra båda vid samma tillfälle vilket ger dig stor fördel och kostnadsbesparing.

Vår filosofi är enkel: sätt alltid kunders behov först!

Konkret arbetar vi med att lösa dina projekt på bästa sätt, oavsett om det gäller förberedelser inför ett bostadsbygge eller om det handlar om ett infrastrukturprojekt.

Vi är experter på geoteknik och markmiljöteknik. Vi har lång erfarenhet och vi har en bred och gedigen kompetens. Vi är visserligen långt ifrån störst i branschen, men har genom åren skaffat oss ett grundmurat gott rykte som pålitliga och kunniga.

Vår filosofi är enkel: att alltid sätta våra kunders behov i första rummet.

Beviset är de långvariga relationer som vi har med våra uppdragsgivare.

De uppdrag vi genomför spänner över hela fältet – allt från för- och detaljundersökningar, sättnings- och stabiliseringsutredningar till miljöteknisk riskbedömning och åtgärdsutredningar. Vi arbetar också med schaktbotten och packnings- och saneringsprotokoll.

Våra kunder finns inom ett brett spektra och utgörs av såväl privata som kommunala och statliga aktörer. Det är allt från fastighetsbolag, entreprenörer, konsulter och jurister till industrier, laboratorier, avfallsmottagare, myndigheter, institutioner och branschorganisationer. Våra uppdragsgivare finns runt om i Sverige även om vi själva finns i Skåne.

Gemensamt för alla är att de vill ha en samarbetspartner att lita på. I alla lägen.

Det är vi som är PQAB!

Erik Palmquist, konsult

Erik Palmquist är civilingenjör från Lunds tekniska högskola med inriktning på geoteknik. Sedan slutet av 1980-talet har han medverkat vid ett stort antal undersökningar, utredningar och utförandekontroller som gäller geoteknik. Sedan 90-talet arbetar han även med uppdrag med inriktning på förorenad mark.

Erik har lång erfarenhet av att arbeta med uppdragsgivare inom kommuner och statliga förvaltning men också inom det privata näringslivet, främst byggbranschen. Erik Palmquist grundade PQAB 2002.

Telefon: 070-665 99 32
E-post: erik.palmquist@pqab.se

Benjamin Bjerg, konsult

Benjamin Bjerg är utbildad geolog/geokemist vid Lunds universitet. Sedan 2010 har han arbetat med geoteknik, förorenad mark och grundvatten, teknisk geologi, geokemi, miljötekniska markundersökningar, miljöutredningar av förorenade byggnader samt forskning och utveckling inom deponiområdet.

 

Benjamin har även masterskurser inom bland annat hydrogeologi, förorenad mark, deponier/lakvatten, medicinsk geologi samt utbildning inom riskvärdering vid SGI och fält och laboratorieverksamhet enligt SGF. Han har medverkat i utredningar inom geoteknik och förorenad mark samt som beställarstöd.

Telefon: 070-665 99 38
E-post: benjamin.bjerg@pqab.se

Ciprian Costin, konsult

Ciprian Costin är geoteknisk ingenjör med examen från Bukarest universitet. Mellan 2006 och 2013 arbetade han med geoteknik och förorenad mark som ”Senior Geotechnical Engineer” hos F&R Worldwide, ett amerikanskt internationellt konsultbolag. Uppdragen har utgjorts bland annat av arbeten inför byggande av ambassader på flera håll i Europa och arbeten inom oljeindustrin i Rumänien.

Ciprians uppdrag utgörs idag framför allt av geo- och miljöteknisk fältundersökning, schaktbottenbesiktning, sanering av gammal industrimark och redovisning av varierande art.

Telefon: 070-665 99 35

E-post: ciprian.costin@pqab.se

Noor Zaki, konsult

Noor Zaki är geolog med examen från Bagdad universitet. Mellan 2002 och 2017 har hon dels arbetat som geofysiker i Irak inom oljeprospektering, dels som prospekteringsgeolog på LKAB, Sverige.

Idag arbetar Noor i huvudsak med geo- och miljötekniska projekt. Uppdragen utgörs bland annat av geoteknik i tidigt skede, schaktbottenbesiktning, miljöprovtagning, redovisning och rapportering av olika slag.

Telefon: 070-665 99 77

E-post: noor.zaki@pqab.se

Carl-Johan Bergman, konsult

Carl-Johan Bergman är utbildad från Lunds tekniska högskola med inriktning geoteknik.  

Carl-Johan arbetar framför allt med geotekniska undersökningar, redovisning och rapportering inom geotekniska uppdrag av olika slag, bl.a. för nybyggnation av bostäder och kommersiella lokaler.

Telefon: 070-5788291

E-post: carl-johan.bergman@pqab.se

Annette Mårtensson, konsult

Annette Mårtensson är utbildad från Malmö universitet med inriktning miljövetenskap. Mellan 2020 och 2022 har hon arbetat som miljöinspektör inom förorenade områden, dels inom Ystad-Österlenregionens miljöförbund och senast Malmö stad.

Idag arbetar Annette i huvudsak med miljötekniska projekt. Uppdragen utgörs framför allt av miljötekniska undersökningar, miljöprovtagning, redovisning och rapportering.

Telefon: 070-2231592

E-post: annette.martensson@pqab.se

Exempel på uppdrag

Varvsstaden i Malmö

Det gamla Kockumsområdet i Malmö är under omvandling från tung industri till en modern stadsdel med kontor, handel och bostäder. Området är på sammanlagt 18 ha. För uppdragsgivarens räkning, Varvsstaden AB, har PQAB genomfört miljötekniska och geotekniska undersökningar av mark och befintliga byggnader. Uppdraget omfattar dessutom riskbedömning inklusive platsspecifika riktvärden, saneringsåtgärder och saneringskontroll samt grundläggnings- och grundförstärkningsförslag med mera.

Hyllie stationsområde i Malmö

Stadsdelen Hyllie är ett av Malmös snabbast växande områden med såväl bostäder som kontor och handel. Vi har gjort geotekniska undersökningar och projekteringsunderlag för 13 bostads- och kontorsfastigheter i 4 till 10 våningar. Uppdraget omfattar även geoteknisk kontroll och miljökontroll för masshantering. Beställare var Vasakronan, Skanska, Ikano, NCC, Midroc, JM, Veidekke, NBI, Annehem/Peab och Serneke.

Södra stranden i Lomma

Byggnation av skyddsvallar mot stormar och framtida högvatten. PQAB genomförde en miljöteknisk kontroll samt rådgivning vid masshantering på uppdrag av Svevia och Lomma kommun.

Sjön Sjön i Lund

Nybyggnation av bryggor och plattformar för tillgänglighet till sjöarna i området där Lunds Tekniska högskola ligger i dag. Beställare var Akademiska hus och uppdraget omfattade geotekniska och miljötekniska undersökningar, projekteringsunderlag och åtgärdsförslag samt geoteknisk och miljöteknisk kontroll.

Kv. Färgaren i Kristianstad

En statligt finansierad sanering av klorerade kolväten efter Sveriges äldsta kemtvätt för skydd av Kristianstads kommuns och Sveriges största vattentäkt. Med Kristianstads kommun som beställare genom Structor Miljö Väst AB fick vi ansvaret för miljöteknisk saneringsledning och geoteknisk rådgivning.

Privatvilla i Bjärred

Vi utför även uppdrag för privatpersoner som här i Bjärred där vi genomfört en geoteknisk undersökning samt tagit fram ett projekteringsunderlag för en villa invid Lommabukten.

PQ Geoteknik & Miljö AB | Järngatan 33, 234 35 Lomma | Telefon: 040-41 64 90